تعلیق افزایش ظرفیت زغال سنگ چین

13:48 - 1400/01/25
دولت چین دستور تعلیق ساخت 120 میلیون تن ظرفیت تولید زغال سنگ در استان شانگسی این کشور را صادر کرد.

خبرگزاری شینهوا در گزارشی اعلام کرد که مقامات دولتی در استان شانگسی دستورتعلیق ساخت 120 میلیون تن ظرفیت تولید زعال سنگ در استان شانگسی را تا سال 2020 میلادی صادر کرده‌اند. همچنین بهره‌برداری از معادن جدید زغال سنگ در این استان نیز معلق خواهد شد.

شانگسی یکی از بزرگترین مراکز تولید زغال‌سنگ چین به حساب می‌آید. این استان تا پایان سال 2015 با داشتن 1078 معدن، به میزان 1/46 میلیارد تن تولید زغال سنگ را در اختیار داشت.

اقدام اخیر در راستای تلاش دولت چین برای کاهش سهم زغال سنگ در ترکیب انرژی مصرفی این کشور به حساب می‌آید.