افت قیمت پلی اتیلن سنگین

13:47 - 1400/01/25
ادامه عرضه پلی اتیلن سنگین به بازارهای آسیایی در کنار میزان بالای ذخایر این محصول منجر به افت قیمت در بسیاری از بازارها در روزهای اخیر شد.

پلاتس: سطح موجودی انبار پلی اتلن سنگین به خصوص در شرق چین کماکان بسیار بالاست و همین امر در کنار ادامه عرضه باثبات این محصول به شرق آسیا به ویژه از خاورمیانه، افت قیمت هفتگی را رقم زده است. در عین حال میزان فعالیت در بازار پلی اتیلن سنگین در جنوب شرق آسیای تحت تاثیر ماه رمضان در مالزی  و اندونزی در هفته گذشته تضعیف و همین امر به کاهش قیمت این محصول منجر شد.

در هفته منتهی به چهارشنبه گذشته قیمت هر تن پلی اتیلن سنگین گرید فیلم تحت قرارداد سی اف آر شرق دور آسیا با افتی 5 دلاری به 1105 رسید. درقراردادهای سی اف آر جنوب شرق آسیا قیمت 10 دلار پایین آمد  و به 1125 دلار رسید. قیمت در قراردادهای جنوب آسیا با رسیدن به 1160 دلار، افزایش قیمتی به میزان 10 دلار را پشت سر گذاشت.