کاهش تولید فولاد چین در ابتدای ماه جاری

13:45 - 1400/01/25
اتحادیه آهن و فولاد چین از کاهش میزان تولید فولاد این کشور 10 روز ابتدایی ماه می‌خبر داد.

بر طبق گزارش این نهاد میزان تولید فولادسازان عضو اتحادیه در 10 روز ابتدایی ماه جاری میلادی به رقم 1/79 میلیون تن در روز رسیده است.

این در حالی است که رقم تولید در در 10 روز پایانی ماه آوریل در سطح 1/86 میلیون تن بوده و بدین ترتیب شاهد کاهشی به میزان 3/7 درصد است.