پذیره‌نویسی صکوک اجاره در سایپا

13:40 - 1400/01/25
 مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه از برنامه انتشار و پذیره‌نویسی صکوک اجاره 350 میلیارد تومانی با نرخ سود 18 درصدی خبر داد.

کسرائی از موافقت اصولی تامین مالی 350 میلیارد تومانی سایپا و انتشار صکوک اجاره خبر داد و اظهار کرد: این اوراق ۴ ساله، با نرخ سود ۱۸ درصد و به صورت با نام از طریق بورس عرضه می‌شود. وی با بیان اینکه ناشر این اوراق شرکت واسط مالی آبان سوم است، تاکید کرد: سایپا آبان سال گذشته هم 500 میلیارد تومان صکوک مرابحه منتشر و تامین مالی کرده بود.