کاهش بیش از 3 دلاری قیمت جهانی اوره

13:40 - 1400/01/25
در هفته ای گذشت باز هم شاهد تضعیف بازار اوره گرانول بودیم و قیمت این محصول بیش از 3 دلار پایین آمد.

برطبق گزارش fertilizerworks قیمت سبد جهانی اوره گرانول در هفته منتهی به چهارم می‌ با افتی 3/6 دلاری به 182/7 دلار رسید.

فعالان بازار کودهای شیمیایی فشار عرضه در بازار این محصول را اصلی ترین دلیل روند رو به افول دنباله دار قیمت می دانند..