توهم سود در بورس تهران

13:40 - 1400/01/25
 عملکرد واقعی بازار سهام در پنج دولت اخیر بررسی شد؛ براین اساس در سال‌های 76 تا 84، بازدهی واقعی سهامداران به‌طور متوسط سالانه 13.5 درصد بوده، حال آنکه در سال‌های 84 تا 92 با وجود بازدهی اسمی سالانه حدود 18 درصد، سهامداران زیان بیش از 2 درصدی را تجربه کردند. در چهار سال اخیر نیز، گرچه بازدهی اسمی شاخص بورس 15 درصد بوده، اما در مقایسه با تورم، سود واقعی بیش از 2 درصدی عاید سهامداران شده است.

دنیای اقتصاد: یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد عمدتا در پاسخ به پرسش وضعیت درآمدی، نوعی خطای محاسباتی وجود دارد و افراد از معیارهای ذهنی به جای عملکرد واقعی بهره می‌جویند. اشتباهی که در بازار سهام نیز باعث شده بدون توجه به درآمد واقعی، سود اسمی مورد توجه فعالان قرار گیرد. در این شرایط، عملکرد بورس تهران با توجه به نرخ تورم در 20 سال اخیر ارزیابی شده است. بر این اساس مشاهده می‌شود در سال‌های 76 تا 84، بازدهی واقعی سهامداران به‌طور متوسط سالانه 13.5 درصد بوده و عملکردی مطلوب محسوب می‌شود. حال آنکه در سال‌های 84 تا 92 با وجود بازدهی اسمی سالانه حدود 18 درصد، با توجه به نرخ تورم آن دوره، سهامداران زیان بیش از 2 درصدی را تجربه کردند. در چهار سال اخیر نیز، گرچه بازدهی اسمی شاخص بورس 15 درصد بوده، اما در مقایسه با تورم، سود واقعی بیش از 2 درصدی عاید سهامداران شده است. همچنین، عملکرد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که با سبد مصرفی خانوار ارتباط نزدیکی دارند بر توهمی بودن سودهای اسمی تاکید دارد و نشان می‌دهد در این خصوص نیز سهامداران با وجود کسب سود مناسب، با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند.

 جزئیات بیشتر این گزارش تحلیلی را اینجا بخوانید.