اصلاحیه قانون بازارسرمایه به مجلس می‌رود

13:37 - 1400/01/25
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید: با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس پیش نویس لایحه اصلاح قوانین بازار سرمایه به زودی نهایی می‌شود.

سنا: شاپور محمدی با اشاره اینکه در اسرع وقت پیش نویس اصلاح قوانین بازار سرمایه کشور نهایی و در قالب لایحه به مجلس و دولت ارائه می‌شود، گفت: با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس پیش نویس لایحه اصلاح قوانین بازار سرمایه به زودی نهایی می‌شود و با این اقدام، موارد تکمیلی به قوانین بازار سرمایه اضافه خواهد شد. به گفته محمدی در 10 سال گذشته بازار سرمایه از رشد خوبی برخوردار بوده و تداوم آن نیازمند فرهنگ سازی است.