واگذاری یک شرکت پیمانکاری

13:36 - 1400/01/25
 سازمان خصوصی سازی در 47 روز گذشته از سال جاری توانست سهام باقیمانده شرکت بین المللی مهندسی ایران ایریتک را به مبلغ 800 میلیارد ریال بفروشد.

بخشی از سهام این شرکت که در حوزه پیمانکاری طرح‌های صنعتی اعم از متالورژی، معادن، نفت و گاز کشور فعال است، در گذشته به بخش خصوصی واگذار شده بود و در نهایت حدود 43 درصد باقیمانده از سهام دولتی آن نیز در یک مزایده به مبلغ 800 میلیارد ریال واگذار شد. بر اساس فهرست بنگاه‌های دولتی قابل واگذاری در سال جاری تعداد 337 بنگاه برای واگذاری در سال‌جاری توسط سازمان خصوصی‌سازی عرضه خواهد شد که بر این اساس تعداد 230 بنگاه در گروه یک و 107بنگاه در گروه 2 قرار دارند.

بنگاه‌هایی که در گروه یک واگذاری قرار دارند، باید 100 درصد سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند اما در گروه 2 واگذاری‌ها، بنگاه‌هایی قرار می‌گیرند که دولت می‌تواند 20 درصد سهام شرکت‌های گروه 2 را نگه داشته و 80 درصد را به بخش خصوصی بفروشد.