ثبات قیمت پلی‌اتیلن‌سبک ‌خطی در طول هفته

13:28 - 1400/01/25
بازار پلی اتیلن سبک در این هفته ثبات نسبی را تجربه کرد و با وجود ضعیف بودن تقاضا، رشد قیمت اتیلن از افت قیمت این محصول جلوگیری کرد.

پلاتس: تقاضا برای پلی اتیلن سبک خطی در بازار شرق آسیا در طول این هفته تقریبا ضعیف بوده است. قیمت ها در بازار داخلی چین نیز تغییر ملموسی را در طول هفته تجربه نکرده است. ملاحظات زیست محیطی دولت چین در سال جاری تقاضا برای پلی اتیلن سبک خطی را کاهش داده و همین امر نیز چشم انداز مبهمی را پیش روی بازار این محصول قرار داده اما در این میان رشد قیمت اتیلن به عنوان نهاده تولید پلی اتیلن از ریزش قیمت ها جلوگیری کرده است.

بر این اساس قیمت پلی اتیلن سبک خطی گرید بوتن تحت قراداد سی اف آر شرق دور آسیا در روز چهارشنبه گذشته به 1130 دلار رسیده که این رقم نشان دهنده ثبات قیمت در طول هفته است. همچنین در قراردادهای سی اف آر جنوب شرق آسیا شاهد ثبات قیمت در طول هفته بودیم. این محصول در سطح 1190 دلار معامله شده است. قیمت در قراردادهای جنوب آسیا نیز 10 دلار پایین آمده و در سطح 1210 دلار قرار گرفته است.