دولت ۳۱.۴ هزار میلیاردتومان اوراق فروخت

13:22 - 1400/01/25
 دولت در ۱۱ ماهه سال ۹۵، در حالی حدود ۳۱.۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی فروخته که تنها ۸.۱هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته شده را خریداری کرده است.

تسنیم: براساس عملکرد 11 ماه بودجه 95، دولت در مدت مذکور حدود 31.4 هزار میلیارد تومان انواع دارایی‌های مالی (اوراق) را واگذار کرده است. این درحالی است که در مدت مذکور تنها 8هزار میلیارد تومان اوراق مالی موجود در بازار خریداری شده است. اختلاف اوراق به فروش رفته و خریداری شده حدود 23.3 هزار میلیارد تومان است که این رقم درآمد خالص درامد دولت از محل واگذاری دارایی‌های مالی است. بر اساس قانون بودجه 95، دولت می‌تواند 58 هزار میلیارد تومان  اوراق  مالی را واگذار کرده و 23 هزار میلیارد تومان انواع اوراق واگذار شده را از بازار خریداری کند، به این ترتیب بودجه 95، درآمد خالص 34.8 هزارمیلیارد تومانی را از محل فروش اوراق برای دولت تعیین کرده است.