انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه

12:52 - 1400/01/25
وزارت اقتصاد، بر اساس مصوبه هیات دولت مجاز به انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی شد.

براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت اقتصاد مجاز شد بر مبنای تبصره 36 قانون بودجه 95، نسبت به انتشار حداکثر 2 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی اقدام کند. همچنین یک‌هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی دیگر نیز از محل ردیف 2جدول 3 تبصره36 منتشر خواهد شد. بر این اساس بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه از زمان انتشار تا تاریخ سر رسید به ازای هر سال 10 درصد است که به اصل مبلغ بدهی اضافه می‌شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شده نسبت به تامین و تخصیص اعتبار برای بازپرداخت اسناد خزانه در تاریخ سررسید و هزینه‌های حق عاملیت واگذاری اقدام کند.

انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه6