تسویه بدهی‌ 2 بانک بورسی

12:52 - 1400/01/25
هیات دولت مقرر کرد: سازمان برنامه و بودجه از محل حساب‌های مازاد بانک مرکزی، بدهی مسجل دولت به بانک تجارت؛ 27 هزار میلیارد ریال و بانک ملت؛ 17.2 هزار میلیارد ریال را تسویه کند.

هیات وزیران در جلسه 25 اسفندماه خود، به پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، سازمان برنامه و  بودجه و به استناد اصل 138 قانون اساسی آئین نامه پیشین خود در خصوص تبصره‌های 3 و 4 ماده 35 و جدول شماره 3 تبصره 36 قانون اصلاح بودجه 95 را اصلاح کرد. بر این اساس وزارت اقتصاد مکلف شد با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از محل حساب مازاد تا سقف 24.5 هزار میلیارد تومان  نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. همچنین به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود از محل حساب‌های مازاد بانک مرکزی، بدهی مسجل دولت به بانکهای عامل را تا سقف 13 هزار میلیارد تومان تسویه کند.

تسویه بدهی‌ 2 بانک بورسی18