معیارهای تغییر در ترکیب سهامداری کارگزاری‌ها

12:50 - 1400/01/25
با بخش‌نامه سازمان بورس و اوراق بهادار، ضوابط و معیارهای تغییر ترکیب سهامداری شرکت‌های کارگزاری اعلام شد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی و مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش‌نامه‌ای معیارهای تغییر در ترکیب سهامداری شرکت‌های کارگزاری را اعلام کرد.