آخرین تغییرات قیمت محصولات پتروشیمی در پایان هفته گذشته

12:49 - 1400/01/25
آخرین تغییرات قیمت محصولات پتروشمی درپایان هفته گذشته به نقل از نشریه پلاتس بدین شرح است:

قیمت هر تن متانول تحت قرارداد سی‌اف‌آر چین با افتی 7 دلاری در طول هفته به 293 دلار رسید. این محصول در قراردادها جنوب شرق آسیا با کاهشی 16 دلاری توانست قیمت 327 دلار را تجربه کند. در قرارداداهای سی‌اف‌آر کره جنوبی قیمت نسبت به هفته گذشته 16 دلار سقوط کرد. قیمت در سطح 327 دلار گزارش می‌شود. در بازار هند نیز شاهد کاهش 3 دلاری متانول بودیم. این محصول در سطح 312 دلار معامله شده است.

هر تن اتیلن در قراردادهای سی اف آر شمال شرق آسیا  بدون تغییری ملموس به 1140 دلار رسید. در عین حال اتیلن در بازار جنوب شرق آسیا در محدوده 1030 تا 1040 دلار معامله شده است.

همچنین قیمت هر تن پروپیلن در قراردادهای سی اف آر چین با افتی 30 دلاری در طول هفته به 855 دلار رسید. قیمت در قراردادهای فوب کره جنوبی نیز با کاهشی 4 دلاری در طول هفته در سطح 841 دلار قرار گرفت.  .

پلی اتیلن سبک در هفته منتهی به چهارشنبه گذشته تحت قرارداد سی اف آر شرق دور آسیا با رشدی 10 دلاری به قیمت 1240 دلار در هر تن معامله شد.

همچنین قیمت پلی اتیلن سبک خطی گرید بوتن تحت قراداد سی اف آر شرق دور آسیا در روز چهارشنبه گذشته به 1140 دلار رسیده که این رقم نشان دهنده رشدی 10 دلاری بوده است. همچنین در قراردادهای سی اف آر جنوب شرق آسیا شاهد افت 10 دلاری قیمت در طول هفته بودیم. این محصول در سطح 1205 دلار معامله شده است.

در عین حال در هفته منتهی به چهارشنبه گذشته قیمت هر تن پلی اتیلن سنگین گرید فیلم تحت قرارداد سی اف آر شرق دور آسیا با افزایشی 5 دلاری نسبت به هفته پیش از آن به 1165 رسید.

قیمت پی وی سی در قراردادهای سی اف آر چین با افتی 20 دلاری به قیمت به 930 دلار رسید. همچنین این محصول در قراردادهای سی اف آر هند 10 دلار ارزان شد و به قیمت هزار دلار معامله شد.

همچنین در این مدت پلی پروپیلن رافیا با کاهشی 10 دلاری در سطح 1025 دلار تحت قرارداد سی اف آر شرق دور آسیا معامله معامله شد. قیمت در قراردادهای سی اف آر جنوب شرق آسیا بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در 1080 دلار قرار گرفت.