تهاتر بدهی با انتشار اوراق تسویه

12:47 - 1400/01/25
بدهی شرکت «رایتل» به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قبال طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت با انتشار «اوراق تسویه خزانه» تهاتر خواهد شد.

تسنیم: هیات دولت، اعلام کرد: بدهی شرکت رایتل به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قابل تسویه است. براساس مصوبه هیات دولت و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، بر مبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق صدور اوراق خزانه تسویه خواهد شد. این تسویه از محل مطالبات قطعی شده سازمان تامین اجتماعی از دولت (به رقم تایید شده از سوی سازمان حسابرسی) تا سال 93 صورت خواهد گرفت.

تهاتر بدهی با انتشار اوراق تسویه18