تسویه بزرگترین تامین مالی کشاورزی

12:44 - 1400/01/25
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیان اینکه 2650 میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد گندم در 24 شهریور در بورس کالای ایران فروخته شد و امروز (24 اسفند) سررسید این اوراق بود، گفت: تمامی مبالغ اصل و سود این اوراق که سررسید آن شش ماهه بود، به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز و آماده تسویه شده است.

سنا: حسین خرازی می‌گوید: به موجب تامین مالی 2650 میلیارد تومانی بخش کشاورزی از بورس کالا، شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور خرید تضمینی گندم از کشاورزان، مبادرت به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد از طریق بورس کالای ایران کرد. خرازی با بیان اینکه 2650 میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد گندم در 24 شهریور در بورس کالای ایران فروخته شد و امروز (24 اسفند) سررسید این اوراق بود، اظهار کرد: با تمهیداتی که دولت و بانک کشاورزی اندیشیدند، تمامی مبالغ اصل و سود این اوراق که سررسید آن شش ماهه بود، به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز و آماده تسویه شده است.

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.