تصویر صنعت نفت در سال 96

12:44 - 1400/01/25
مدیرعامل شرکت ملی نفت در گفت‌وگویی با تشریح تصویر صنعت نفت در سال 96 عنوان کرد: ذخایر نفتی روی آبی ایران صفر شد.

خیز تولید در صنعت نفت ایران سال 95 را با رشد اقتصادی (6/ 11 درصد در 9 ماه) همراه کرد. در همین زمینه علی کاردر؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگویی ویژه با روزنامه «دنیای اقتصاد» تاثیر صنعت نفت را در رشد اقتصادی کشور در سال‌های بعد غیرقابل تکرار دانست. به گفته کاردر «ظرفیت تولید نفت ایران تا اردیبهشت 96 به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسد؛ اما چالش اصلی حفظ یا افزایش این میزان تولید، سرمایه و تکنولوژی است.» او از یک اتفاق مثبت دیگر نیز خبر داد: «ذخایر نفتی روی آب کشور به صفر رسیده است.»

گفت‌وگوی تفصیلی «دنیای اقتصاد» با مدیرعامل شرکت ملی نفت