غرامت سنگین «همراه» از وندور اروپایی

12:39 - 1400/01/25
مدیرعامل همراه اول می‌گوید: از وندور اروپایی که در زمان تحریم‌ توسعه شبکه ایران را ترک کرد پارسال برای بازگشت به ایران پس از 6 ماه مذاکره 500 میلیون یورو غرامت گرفت.

فارس: وحید صدوقی درباره تجربه همراه اول با یکی از وندورهای (شرکت تعمیرکننده تجهیزات و خدمات) اروپایی در زمان تحریم  از شرایط سخت همراه اول برای بازگشت این شرکت به بازار ایران خبر داد. به گفته وی مذاکرات همراه اول با وندور اروپایی 5 ماه طول کشید و به آن‌ها با دریافت خسارت 500 میلیون یورویی و دو شرط اجازه حضور دادیم؛ نخست اینکه دیگر نباید تجربه ترک یک‌باره تکرار شود و دوم اینکه در بین تمامی وندورها پایین‌ترین قیمت را به همراه اول ارائه کند. این در حالی است که در قرارداد اخیر با این شرکت در بین 7 وندور پیشنهاد دهنده، این وندور اروپایی کمترین قیمت و 70 درصد پایین‌تر از پروژه قبلی را پیشنهاد کرد؛ به طوری که قیمت 700 میلیون یورویی این پروژه از تمام اپراتورها کمتر بود؛ همچنین این شرکت طلب‌های همراه اول را نیز بخشید.

جزئیات بیشتر صحبت‌های صدوقی را اینجا بخوانید.