همکاری «آپ» با «وسین»

12:39 - 1400/01/25
همکاری آسان پرداخت با بیمه سینا به طور پایلوت آغاز شده اما اجرای کار در سال 96 انجام خواهد شد.

حامد منصوری؛ مدیرعامل شرکت آسان پرداخت درباره همکاری مشترک با «بیمه سینا» می‌گوید: این کار به طور پایلوت آغاز شده اما به علت اینکه هنوز بیمه‌نامه شخص ثالث در این سبد تکمیل نشده از ابتدای سال 96 این کار اجرا خواهد شد.