بازگشایی نمادها

12:38 - 1400/01/25
با اعلام ناظر بازار در معاملات امروز تعداد 9 نماد به فرآیند کشف قمیت رسیدند.

پیام ناظر بازار به این شرح است:

نماد معاملاتي شركت‌هاي پالايش نفت تهران، «شپنا»، داروسازي فارابي، «دفارا»، كارخانجات قند قزوين، «قزوين»، با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 95، قند مرودشت، «قمرو»، با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به تیر 96، سرمايه‌گذاري گروه صنعتي رنا، «ورنا»، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مبني بر تقسيم سود نقدي، سيمان مازندران، «سمازن»، سيمان شمال، «سشمال»، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله است.

همچنین نماد معاملاتي شركت شيمي دارويي داروپخش، «دشیمی»، پس از برگزاري مجمع عمومي فوق‌العاده مبني بر تصويب افزايش سرمايه، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله است. طبق اعلام شركت افزايش سرمايه شركت تا تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه ثبت نخواهد شد و سود نقدي مصوب مجمع به سرمايه جديد (حق تقدم هاي حاصل از افزايش سرمايه )تعلق نمي گيرد. نماد معاملاتي شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد، «گوهران»، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام وتقسيم سود نقدي هر سهم، با محدوديت دامنه نوسان قيمت تا سقف 50 درصد از امروز آماده انجام معامله است.

در فرآیند کشف قیمت این نمادها اتفاقات زیر قابل رصد است:

«دشیمی»: پس از سفارشات ابتدایی که در مرز 600 تومانی قرار داشته (خرید و فروش)، شاهد افت طبیعی قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش در این فرآیند هستیم. با ذکر اینکه قیمت پایانی این نماد پیش از توقف 3176 ریال است، قیمت خرید و فروش پیشنهادی در حال حاضر در محدوده 335 تومان به تعادل رسیده است.

«دفارا» (توقف پس از تعدیل مثبت 23 درصدی در سال 95): قیمت‌های خرید ابتدایی در مرز 800 و فروش نیز در محدوده 840 تومان دیده شده که در حال حاضر نیز این قیمت‌ها به قوت خود باقی‌اند. قیمت پایانی پیش از توقف 8294 ریال است.

«شپنا» (توقف پس از تعدیل مثبت 82 درصدی سال 95): قیمت‌های ابتدایی در محدوده 260 تومان به تعادل رسیده که در ادامه شاهد افزایش این قیمت بوده تا نهایتا در قیمت 266 تومان و با رشد بیش از یک درصدی (قیمت پایانی 2628 ریال پیش از توقف)، شاهد بازگشایی آن هستیم. حجم اصلی خرید و فروش‌ها نیز در این فرآیند به سهام‌داران حقیقی باز می‌گردد (تقریبا 80 درصد معاملات).
«قزوین» (توقف پس از تعدیل مثبت 232 درصدی در سال 95): سفارش‌های ابتدایی در محدوده 240 تومان در سمت خرید و سفارش‌های فروش نیز در مرز 260 تومانی قابل رصد بود. این مهم در حال حاضر نیز دیده می‌شود.
«قمرو»: در این نماد نیز ابتدا سفارش‌هایی در محدوده 245 تومان در سمت خرید و 340 تومان در سمت فروش رویت شده که تا این لحظه تغییر به خصوصی در آن‌ها دیده نمی‌شود (قیمت پایانی 2912 ریال).

«ورنا»: با سفارش‌های خریدی در محدوده 105 و فروشی در مرز 110 تومان این فرآیند را آغاز کرد. در حال حاضر در قیمت 1094 ریال همگرایی دو طرف خرید و فروش دیده می‌شود (قیمت پایانی 1042 ریال).

«سمازن»: سفارش فروشی در محدوده 900 تومان در این نماد رویت می‌شود که در سمت مقابل هنوز خریداری دیده نمی‌شود (4594 ریال آخرین قیمت این نماد).

«سشمال»: سفارش‌های خرید ابتدایی در مرز 115 تومان بوده که قیمت‌های فروش در مرز 175 تومان قرار داشت. با این دید که قیمت پایانی آن 1615 ریال بوده، قیمت‌های خرید به مرز 165 تومان رسیده است.

«گوهران»: این نماد با قیمت 100 تومان به معاملات بازگشت. قیمت پایانی قبلی 966 ریال است تا رشد نزدیک به 4 درصدی را در بازگشایی آن رویت کنیم.

همچنین نماد «ثعمرا» که روز گذشته نتوانست این فرآیند را با موفقیت به انتها برساند، در روز جاری با قیمت 180 تومان و با افت 9 درصدی به معاملات بازگشت.

در انتهای معاملات، «دشیمی» با رشد 5 درصدی در قیمت 333 تومان به معاملات بازگشت. همچنین نماد «ورنا» نیز با رشد بیش از یک درصدی در قیمت 106 تومان کشف قیمت شد. سایر نمادها نیز در این فرآیند توفیقی نداشته و در انتظار معاملات فردا خواهند ماند.