افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی «وپست»

12:35 - 1400/01/25
نمایندگان مجلس با افزایش سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی بانک‌های «توسعه تعاون» و «پست بانک» موافقت کردند.

نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 5 تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس این مصوبه وزارتخانه‌های تعاون و ارتباطات با مجوز هیات وزیران مجاز به اختصاص 500 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک شدند. در بند الحاقی 5 تبصره 17 آمده است: به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود سقف پنج هزار میلیاردریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.