تعیین تکلیف بدهی نیروگاه‌های برق

12:35 - 1400/01/25
مجلس با تصویب بند (الف) تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۹۶ شرکت‌های دولتی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای را مکلف کرد از محل بودجه سالیانه، بدهی خود را به شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بازپرداخت کند.

نمایندگان مجلس مصوب کردند: شرکت‌های دولتی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و هسته‌ای توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. همچنین شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی به مصرف برسانند.