مجوز افزایش سرمایه 3 بانک‌ دولتی

12:35 - 1400/01/25
مجلس در مصوبه‌ای به دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های «ملی»، «سپه» و «کشاورزی» حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال مجوز داد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96 در بخش هزینه‌ای، بند (ب) تبصره 17 را تصویب کردند. براساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانک‌های «ملی»، «سپه» و «کشاورزی» را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختی آن‌ها به بانک مرکزی بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تایید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام کند. سهم بانک‌ها با توافق وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.