نحوه بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

12:31 - 1400/01/25
 مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند اموال غیرمنقول و املاک خود را تا سقف 5 هزارمیلیارد تومان به فروش برساند و آن را برای بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 96 بند الحاقی 2 تبصره 5 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (2) بند (و) سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین و مقررات تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی اختصاص دهد. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌شود. پیش از این نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه داده بودند 5 هزار میلیارد تومان اموال غیرمنقول و املاک دولتی را به فروش برساند.

نمایندگان همچنین بند الحاقی یک تبصره 5 لایحه بودجه 96 را به تصویب رساندند که بر اساس آن به منظور تأمین اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مالی منتشره، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد به ردیف‌های مربوط به این موضوع در جداول (8) و (9) این قانون اضافه کند.