تمهیدات مجلس برای تسویه بدهی ارزی

12:31 - 1400/01/25
 مجلس در مصوبه‌ای تمهیداتی را در نظر گرفتند تا براساس آن بدهی تسهیلات‌گیرندگان ارزی تسویه شود.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 96 مصوب کردند: تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت‌ماه سال 94 است. جزء (د) بند 6 قانون بودجه 1388 ناظر به ضوابط اعطای تسهیلات ارزی است که بانک صنعت و معدن می‌تواند با رعایت مفاد این تصویب‌نامه نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل جهت تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در قالب یکی از عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کند.

در همین رابطه ماده 20 قانون رفع موانع تولید را بخوانید.

تصویب نامه هیات وزیران برای ماده 20 قانون رفع موانع تولید