سهم 30 درصدی صندوق توسعه از صادرات نفت

12:30 - 1400/01/25
مجلس سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را ۳۰ درصد تعیین کرد.

نمایندگان مجلس در بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه ۹۶، بند (الف) تبصره یک این لایحه را تصویب و سهم صندوق توسعه ملی را  از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تعیین کردند. بر این اساس، «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، 30 درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم 3 درصد مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.»