پرداخت سود خودروسازان بالاتر از بانک‌ها؟

12:27 - 1400/01/25
دبیرکل کانون بانک ها با بیان اینکه ساپپا و ایران خودرو میزان سود پیشنهادی خود را بیش از ۱۵ درصد اعلام کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران را به سوی خود جذب کنند، گفت: این در حالیست که خودروسازان اجازه‌ای برای پرداخت این میزان سود ندارند.

تسنیم: محمدرضا جمشیدی در این باره می‌گوید: سپرده‌گذاران ماهانه 15 درصد از سرمایه خود سود می‌گیرند حال اگر میزان سود کسب شده بیش از 15 درصد باشد مابه التفاوت آن به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود و اگر کمتر بود بانک تضمین کرده است اصل 15 درصد را به سرمایه گذار بپردازد، ساپپا و ایران خودرو میزان سود پیشنهادی خود را بیش از 15 درصد اعلام کرده‌اند تا سرمایه گذاران را به سوی خود جذب کنند، این در حالی است که خودروسازان اجازه‌ای برای پرداخت این میزان سود ندارند. به گفته وی نرخ سود سپرده 15 و نرخ سود تسهیلات 18 درصد است که این میزان اختلاف، بانک ها را متضرر می کند زیرا سود واقعی و ناخالص 14.94 است در حالی که سرمایه پذیران به سپرده گذار وعده 15 درصد را به صورت علی الحساب می دهند.