واکنش بورس به انتشار اوراق خزانه

12:26 - 1400/01/25
رئیس سازمان بورس در واکنش به انتشار ٨.٥ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه که توسط رئیس سازمان برنامه اعلام شده، گفت: اوراق بدهی جدیدی در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد.

سنا: شاپور محمدی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انتشار ٨٥٠٠ میلیارد تومان اوراق خزانه گفت: این اوراق در بازار سرمایه پذیرش نخواهد شد. وی با بیان اینکه اوراق خزانه جدید، خارج از بورس و برای تسویه بدهی پیمانکاران منتشر می‌شود، گفت: پیش از این نیز عنوان کردم، اولویت ما بازار سهام و تامین مالی بخش خصوصی است. نمی‌توان به مقوله شرکت‌ها و بازار سهام بی‌توجه بود و باید بازار بدهی کنترل شود. سخنگوی سازمان بورس با تاکید به ارجحیت بازار سهام به بازار بدهی، افزود: بازار بدهی اهرمی برای رشد و توسعه کشور است و دولت برای پرداخت بدهی‌های خود و انجام پروژه‌هایش برای استفاده از اوراق بدهی هیچ منع قانونی ندارد و می تواند از این ابزار مانند بخش خصوصی استفاده کند اما در اولویت های  بعدی قرار دارد و این وظیفه ما است که ظرفیت بازار سهام را اعلام و برای تامین مالی دولت همه جوانب را در نظر بگیریم.