انتشار اسناد خزانه در روزهای آینده

12:26 - 1400/01/25
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور  با اشاره به انتشار ۸۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه در روزهای آینده گفت: اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال 96 از 65 هزار میلیارد تومان به 75 هزار میلیارد در مجلس افزایش یافت.

فارس: محمدباقر نوبخت در دومین همایش سالانه نظام فنی و اجرایی با اشاره به اینکه بیش از 2 هزار طرح عمرانی را باید به سامان برسانیم، گفت: طبق اقوال مختلف 400 تا 500 هزار میلیارد تومان منابع برای این طرح‌ها نیاز است که باید بررسی شود.

وی با بیان اینکه 60 تا 65 هزار میلیارد تومان منابع عمرانی در لایحه بودجه 96 پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: این منابع توسط مجلس افزایش یافته و 70 تا 75 هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شد. به گفته نوبخت امسال تاکنون 42 هزار میلیارد تومان اسناد و اوراق به شقوق مختلف بودجه تخصیص یافته است؛ به طوریکه بخشی از این اوراق هنوز از سوی خزانه منتشر نشده و 8 هزار و 500 میلیارد تومان از اسناد خزانه یکساله ظرف همین روزها منتشر می‌شود که به مثابه چک خزانه در اختیار پیمانکاران قرار می‌گیرد.