شکست مجدد مذاکرات معدن اسکونیدا

12:25 - 1400/01/25
در حالی که قرار بود شب نمایندگان شرکت بی‌اچ پی بیلیتون و اتحادیه‌های کارگری معدن اسکوندیدا بار دیگر پای میز مذاکره بنشینند، شنیده حاکی از شکست مجدد این مذاکرات است.

براساس گزارش رویترز سخنگوی اتحادیه شماره یک کارگری معدن اسکوندیدا در این زمینه اظهار کرده است که با پا فشاری شرکت بی‌اچ پی بر مواضع سختگیرانه خود، نمایندگان کارگران این مذاکرات را ترک کرده و برنامه‌ای نیز برای مذکرات بیشتر در این شرایط در دستور کار اتحادیه‌های کارگری قرار ندارد.

با شکست این نشست که با میانجگری دولت شیلی برگزار شده بود، اعتصاب کارگری در بزرگترین معدن مس جهان به علت عدم توفق بر سر حقوق و مزایا در قراردادهای جدید کارگران وارد روز دوازدهم شد.

گفتنی است که تحت تاثیر اعتصاب کارگری در معدن اسکوندیدا شیلی و همچنین پابرجا ماندن موانع صادرات مس معدن گراسبرک شرکت فری‌پورت مک‌موران در اندونزی، قیمت مس در برهه کنونی به بالاتر از سطح شش هزار دلار رسیده است.