تازه‌ترین مصوبه کمیته فقهی بورس

12:25 - 1400/01/25
 براساس تازه ترین مصوبه کمیته فقهی بورس، استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن یک قرارداد فروش میسر شد.

 سازمان بورس و اوراق بهادار: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن یک قرارداد فروش سهام را که در دستور کار خود قرار داده بود، با لحاظ شرایطی خاص به تصویب رساند. در این طرح که اساسا با رویکرد تامین مالی تعبیه شده، سهامدار عمده ای که سهم معینی را در اختیار دارد برای فروش و کسب نقدینگی عرضه می کند و سپس سهامداران و سرمایه گذاران، آن سهم را در بازار خریداری می‌کنند. نکته ظریف این الگو این است که سهامدار عمده به جای عرضه عادی سهم، آن را همراه با اختیار فروش برای سرمایه گذاران عرضه می کند تا در سررسید معین با در نظر گرفتن قیمت معین - اگر سرمایه گذاران بخواهند بتوانند آن سهم را به خود سهامدار عمده که در ابتدا مالک سهم بود و سهم را فروخته بود - بفروشند.

جزئیات بیشتر را در اینجا بخوانید.