آغاز پذیره‌نویسی حق تقدم «اتکام»

12:23 - 1400/01/25
مدیرعامل بیمه اتکایی امین از آغاز پذیره‌نویسی عمومی حق تقدم استفاده نشده سهام این شرکت خبر داد و گفت: عملکرد ۵ ماهه سال مالی 96 از تحقق افزون بر۵۰ درصدی حق بیمه قبولی حکایت دارد.

ایسنا: مصطفی کیایی با اشاره به پذیره‌نویسی عمومی سهام بیمه اتکایی امین، اظهار کرد: در این مرحله، تعداد ۷۹ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۳۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی، عرضه می‌شود. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که حق بیمه قبولی در ۵ ماهه سال مالی ۱۳۹۶ حدود ۲۰۰ میلیارد ریال محقق شده که این رقم، ۵۰ درصد رقم پیش‌بینی شده در بودجه سالیانه است. به گفته کیایی سود عملیاتی شرکت در این مدت رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوریکه در ۵ ماهه، بیش از نیمی از سود پیش‌بینی شده محقق شده است. ‌مدیرعامل بیمه اتکایی امین به سهامداران این شرکت اطمینان داد با ادامه روند فعلی، جای هیچ گونه نگرانی در خصوص تحقق سود هر سهم وجود نداشته و باید منتظر اخبار خوشی در شش ماهه دوم و پایان سال مالی جاری باشند.