واگذاری ۳۹ جایگاه سوخت

12:18 - 1400/01/25
 روز گذشته دور دیگری از مزایده جایگاه‌های سوخت کشور انجام شد که در آن ۳۹ جایگاه سوخت به بخش خصوصی واگذار شده است.

ایسنا: جعفر سبحانی درباره چند و چون عرضه 60 جایگاه‌ دیروز توسط سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: قیمت پایه ۳۹ جایگاه نزدیک ۲۰۰ میلیارد تومان بود که ارزش به فروش رفته آن ۲۷۵ میلیارد تومان یعنی ۷۵ میلیارد تومان بالاتر از قیمت پایه بود. براین اساس روز گذشته ۲۲۰ پاکت پیشنهاد قیمت به سازمان خصوصی‌سازی رسید. از ۱۳ استانی که جایگاه‌های سوختش عرضه شد، ۱۰ استان متقاضی‌هایی برای خرید داشت. برای استان‌های البرز و اصفهان هر یک، یک جایگاه و برای استان مازندران سه جایگاه وجود داشت. در شهر تهران هم حدود ۱۵ جایگاه عرضه شد که از این تعداد ۱۳ جایگاه به فروش رفت. به گفته سبحانی تعداد کمی از جایگاه سوخت برای واگذاری مانده که احتمال دارد برای آن‌ها نیز یک نوبت مزایده انجام شود، اما زمان این مزایده مشخص نیست که در یک ماهه باقی سال جاری باشد یا به سال آینده موکول شود. جایگاه میناب بالاترین قیمت را داشت و حدود ۶ برابر قیمت پایه برایش پیشنهاد قیمت آمد.