مزایده واگذاری 60 جایگاه سوخت

12:17 - 1400/01/25
سازمان خصوصی سازی مزایده واگذاری 60 جایگاه سوخت دولتی را برگزار کرد.

مزایده واگذاری ۶۰ جایگاه سوخت دولتی بعد از ظهر امروز در سازمان خصوصی سازی برگزار شد. مزایده این واگذاری‌ها متعلق به 13 استان کشور است.

جزئیات مزایده واگذاری 60 جایگاه سوخت