اعلام سود روز شمار اوراق مرابحه

12:16 - 1400/01/25
فرابورس جدول سود روزانه، تاریخ انتشار و همچنین شرایط بازار گردانی اوراق مرابحه را در حالی منتشر کرد که پیش از این پذیره‌نویسی تا 26 بهمن‌ماه تمدید شد بود.

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه دولت در حالی با نمادهای «سلامت یک» تا «سلامت 5» تا روز سه‌شنبه 26 بهمن ماه سال جاری تمدید شده است که جدول سود روزانه، تاریخ انتشار و همچنین شرایط بازار گردانی این اوراق پس از پایان دوره پذیره‌نویسی نیز اعلام شد. پذیره‌نویسی اوراق مرابحه و اجاره دولت با سود 20 درصد و دوره پرداخت سود هر 6 ماه یکبار از روز سه‌شنبه 18 بهمن‌ماه آغاز شده بود.