بیمه ایران بانک می‌خرد

12:11 - 1400/01/25
قبل از انقلاب بیمه ایران صاحب بانک بود اما بعد از انقلاب سال 57 این بانک در بانک ملت ادغام شد. اگر چه بیمه برای  تاسیس بانک اقدام‌هایی انجام داد اما در این زمینه منع قانونی وجود دارد و بیمه ایران نمی‌تواند بانک تاسیس یا بانک سابق بیمه ایران را احیا کند، حال مدیرعامل بیمه ایران از خریداری سهام یک بانک بزرگ خبر داده است.

محسن پورکیانی در حالی از سناریوی جدیدی جهت خرید یک بانک سودده خبر داده که وی تاکید می‌کند: بیمه ایران در نظر دارد سهام یک بانک بزرگ را خریداری کند. گفته این مقام مسئول در حالی مطرح شده که تجربه برخی از کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد بانک‌ها از درون شرکت‌های بیمه به وجود می‌آیند. پورکیانی در نشست خبری امروز درباره ترمیم توانگری مالی به شش سناریوی بیمه ایران جهت ترمیم مالی از افزایش سرمایه شرکت از 3 هزار و 400 میلیارد تومان به ١٠ هزار میلیارد تومان خبر داد و می‌گوید: محل افزایش این موضوع بخشی به شکل نقدی و بخشی از طریق فروش سهام دولت در سایر شرکت‌های بیمه است.