دماسنج بازار

رصد فرآیند بازگشایی «چکارن» و «ساربیل»

12:09 - 1400/01/25
فرآیند کشف قیمت این دو نماد به دنبال اعلام ناظر بازار کلید خورد.

پیام ناظر بازار بدین شرح است:

نماد معاملاتي شركت هاي سيمان آرتا اردبيل، «ساربيل»، با توجه به ارائه صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده سال مالي منتهي به آذر 95  و كارتن ايران، «چكارن»، پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيات مديره- تعديل پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به اسفند 95، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله هستند.

اما در فرآیند کشف قیمت این دو نماد اتفاقات زیر قابل رصد بوده است که به ترتیب به آن‌ها می‌پردازیم.

«چکارن»

در شروع این فرآیند ابتدا قیمت‌هایی در محدوده 390 تومانی را در سمت فروش مشاهده کردیم. در سمت  خرید نیز بالاترین قیمت‌های ابتدایی ثبت شده در مرز 300 تومانی قابل رویت بود. با ادامه این فرآیند قیمت فروش پیشنهادی کاهش یافته و به مرز 310 تومان رسید که قیمت خرید نیز با رشد اندکی به این محدوده رسیده است.

در حال حاضر در قیمت 309 تومان، تعادل قیمتی را در دو طرف خرید و فروش مشاهده می‌کنیم.

در حالی که قیمت تعادلی قبلی را تا انتهای بازار مشاهده می‌کردیم، رشد قیمت پیشنهادی فروش تا محدوده 362 تومان، به از دست رفتن این قیمت تعادلی منجر شد. در سمت مقابل نیز تنها یک خریدار در این قیمت رویت می‌شود.

با انتهای بازه زمانی مجاز معاملاتی، اتفاق رخ داده در انتهای بازار، قیمت مذکور با افت محسوس به 349 تومان رسید. این رویداد نیز به بازگشایی سهم کمکی نکرد.

«ساربیل»

در این نماد نیز با نتهای معاملات روزانه، اتفاق خاصی رخ نداد.

.