گواهی سپرده «وبملت» از ۱۶ بهمن‌ماه

12:06 - 1400/01/25
 انتشار مرحله چهارم اوراق گواهی سپرده مدت دار(عام) ویژه سرمایه گذاری بانام و الکترونیک بانک ملت از روز ۱۶ بهمن ماه سال جاری آغاز می‌شود.

 روابط عمومی بانک ملت: با تصویب هیات مدیره و مجوز بانک مرکزی گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(عام) بانام و الکترونیک این بانک در سال جاری، در چهار مرحله منتشر می‌شود که مرحله چهارم آن به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال و در واحدهای یک میلیون ریالی از روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه امسال از طریق سامانه سیما شروع خواهد شد. فروش این اوراق از تاریخ ۱۶ بهمن ماه به مدت یک روز شروع شده و فروش تدریجی آن به مدت پنج روز کاری و تا پایان ساعت کاری روز پنج شنبه ۲۱ بهمن‌ماه سال جاری ادامه خواهد داشت. تاریخ انقضای اوراق مذکور یک سال پس از انتشار و نرخ سود علی الحساب آن سالانه  ۱۵.۵ درصد و نرخ بازخرید قبل از سررسید آن ۱۳.۵ درصد تعیین شده است.