تعیین قیمت خوراک تحویلی پتروشیمی بندر امام

12:04 - 1400/01/25
قیمت خوراک NGL تحویلی (شامل خوراک طرح آماک) به پتروشیمی بندر امام در مهرماه هفت میلیون و ٩٢٥ هزار و ٦٠٨ ریال در هر تن تعیین شده است.

شانا: معاونت برنامه ریزی وزارت نفت قیمت خوراک NGL تحویلی (شامل خوراک طرح آماک) به پتروشیمی بندر امام را در سال ١٣٩٥ اعلام کرد. براین اساس قیمت خوراک NGL برای فروردین‎ماه؛ ٦ میلیون و ٨٧٢ هزار و ٧٤٦ ریال، اردیبهشت‎ماه؛ ٧ میلیون ١٣٩ هزار و ١٢٦ ریال، خردادماه؛ ٧ میلیون ١٤٦ هزار و ٦٨ ریال، تیرماه؛ ٦ میلیون و ٨٤٦ هزار و ٧٨ ریال، مردادماه؛ ٦ میلیون و ٣٢٠ هزار و ١٩٣ ریال، شهریورماه؛ ٧ میلیون و ١٣ هزار و ٧٦٨ ریال در هر تن اعلام شده است.

قیمت خوراک NGL در آبان ماه؛ نیز ٨ میلیون و ٢٢٤ هزار و ٣١٤ ریال عنوان شده که در توضیح آن آمده است، در محاسبات قیمت خوراک ماه آبان، آخرین قیمت اتان ابلاغی مهرماه سال جاری لحاظ شده است، از این رو قیمت آن اخیر نهایی نیست. قیمت‌های فوق بدون در نظر گرفتن عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت است که باید بر اساس مقررات و دستورعمل‎های مالی منظور شود.