عرضه عمده سهام لامیران

12:03 - 1400/01/25
8.53 درصد از سهام شرکت لامیران عرضه می‌شود.

سرمایه‌گذاری توسعه ملی در نظر دارد 8.53 درصد از سهام لامیران را به صورت عمده (غیرمدیریتی) در 17 بهمن ماه عرضه کند.

 عرضه عمده سهام لامیران7