فرصت‌ها و تهدیدهای پول‌های تازه برای بورس

12:02 - 1400/01/25
 با انتشار جزئیات حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری بررسی شد.

 کمتر از یک‌ماه پیش، صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل 5 و حداکثر 20درصدی از ارزش کل دارایی‌ها در بازار سهام شدند. در همین زمینه روز گذشته اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار طی اطلاعیه‌ای جدول حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ابلاغ کرد. با توجه به اینکه حجم زیادی از نقدینگی صندوق‌ها در بانک‌ها به‌صورت سپرده است، آنها مکلفند دارایی‌های خود را در بازار پول کاهش داده و به حداکثر 60 درصد برسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به ارزش کل دارایی این صندوق‌ها(حدود 125 هزار میلیارد تومان)، ورود پول‌های تازه به بازار سهام و بازار بدهی می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشد. مثبت از آن جهت که ورود این حجم نقدینگی می‌تواند توسعه و تعمیق بازارها را به‌همراه داشته باشد و منفی به این دلیل که کشش بازار برای این حجم پول‌های تازه باید مدنظر قرار بگیرد تا بازار با حباب و رشد‌های غیرمتعارفی مواجه نشود.

 متن کامل گزارش «دنیای اقتصاد» را اینجا بخوانید.