نرخ کود اوره آزاد می‌شود؟

12:01 - 1400/01/25
در حالی نرخ خرید تضمینی محصول‌های کشاورزی با 5 ماه تاخیر روبه‌رو شده که از مجموع 8 رقم کود شیمیایی که در میان کشاورزان توزیع می‌شود، تاکنون یک نوع کود آزادسازی شده و این برنامه‌ریزی وجود دارد کود اوره نیز در صورت مهیا بودن شرایط آزاد شود.

عباس کشاورز؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه هشتمین همایش بین المللی نهاده‌های کشاورزی با هدف تولید معیشتی و اقتصاد پایدار در مرکز همایش‌های صداوسیما می‌گوید: دولت (شورای اقتصاد) در اعلام نرخ خرید تضمینی محصول‌های کشاورزی  5 ماه تاخیر کرده که براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصول‌های کشاورزی باید تا پایان شهریورماه اعلام و ابلاغ می‌شد اما اکنون با گذشت بیش از 5 ماه هنوز اعلام نشده است. بر مبنای قانون، نرخ تضمینی باید حداقل معادل نرخ تورم در نظرگرفته شود.

آزادسازی یک نوع کود

نیاز مصرفی بخش کشاورزی کشور به کود سولفات پتاسیم بین 200 تا 250 هزارتن در قالب گرانول، مایع و پودری است. کود اوره 60 تا 70 درصد مصرف کود کشور را برعهده دارد، مصرف سالیانه کود اوره بیش از یک میلیون و  400 هزارتن در دستور کار است که البته این مهم به ثبات قیمت جهانی این محصول نیز بستگی دارد. کشاورز همچنین درباره آزادسازی نرخ کودهای کشاورزی  می‌گوید: از مجموع 8 رقم کود شیمیایی که در میان کشاورزان توزیع می‌شود تاکنون یک نوع کود آزادسازی شده و این برنامه‌ریزی وجود دارد کود اوره نیز در صورت مهیا بودن شرایط آزاد شود. این در حالی است که مسئولیت تامین کودکشاورزی نیز باید از دولت به بخش خصوصی واگذار شود. در این راستا یک نوع کود شیمیایی با عنوان «سولفات پتاسیم» آزادسازی و به بخش خصوصی واگذار شده است.