«وبانک» از «ونیرو» خارج می‌شود؟

12:00 - 1400/01/25
سرمایه‌گذاری توسعه ملی درصدد واگذاری ۴۲.۷ درصد سهام سرمایه‌گذاری نیرو به ارزش پایه ۳۱.۶ میلیارد تومان برآمده است.

بورس پرس: سرمایه‌گذاری توسعه ملی در نظر دارد 42.7 درصد سهام سرمایه گذاری نیرو را واگذار کند تا در صورت فروش، از ترکیب سهامداری این شرکت بورسی 40 میلیارد تومانی خارج شود. به این ترتیب، 171 میلیون و 164 هزار و 579 سهم «ونیرو» به قیمت پایه هر سهم یک هزار و 855 ریال و به ارزش 31.6 میلیارد تومان، روز چهارشنبه؛ 20 بهمن سال‌جاری روانه میز فروش می‌شود. در حال حاضر 42.79 درصد از سهام «ونیرو» در مالکیت شرکت گروه توسعه ملی است که به نظر می‌رسد «وبانک» با این تصمیم عملا قصد دارد از این سرمایه‌گذاری خارج شود.