دستورالعمل جدید پذیره‌نویسی ابلاغ شد

11:59 - 1400/01/25
در پی تصویب دستورالعمل پذیره ‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس تهران و فرابورس ایران در 14 دی توسط سازمان بورس، این دستورالعمل برای اجرا ابلاغ شد.

تسنیم: با ابلاغ دستورالعمل جدید پذیره‌نویسی و عرضه اولیه، دستورالعمل‌های قبلی مربوط به «عرضه اولیه در بورس»؛ مصوب 21 دی 92، «عرضه اولیه به روش ثبت سفارش در فرابورس»؛ مصوب 13 اردیبشهت 93، مواد 48 الی 60 و 90 الی 106، «نحوه انجام معاملات اوراق در فرابورس»؛ مصوب 6 شهریور 88 و اصلاحات بعدی آن و مواد 69 الی 79، 84 و 125 الی 130 و «نحوه انجام معاملات اوراق در بورس»؛ مصوب 13 آذر 89 منسوخ شد. دستورالعمل جدید شامل 41 ماده و 35 تبصره و در بخش‌های تعاریف عمومی و اصطلاحات، ضوابط عمومی عرضه اولیه، ضوابط اختصاصی عرضه اولیه (شامل ضوابط کلی، عرضه اولیه به روش‌های ثبت سفارش، گشایش و حراج) و ضوابط اختصاصی پذیره‌نویسی است.

متن کامل دستورالعمل جدید پذیره‌نویسی و عرضه اولیه را اینجا بخوانید.