دو مصوبه جدید دولت برای بانک‌های دولتی

11:57 - 1400/01/25
دولت علاوه بر اینکه آئین نامه اجرایی تسعیر دارایی‌های ارزی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را تصویب کرد، بانک‌ها را نیز مکلف کرد نسبت به بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا  100 میلیون تومان اقدام کنند.

با تصویب هیات دولت و بنا بر پیشنهاد مشترک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، به بانک‌ها اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی آماده می‌کند نسبت به بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا  100 میلیون تومان اقدام کنند. ان در حالی که همزمان با این اقدام، آئین نامه اجرایی تسعیر دارایی‌های ارزی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز تصویب شد. بر این اساس  به وزارت اقتصاد اجازه داده شده است از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا سقف 20هزار میلیارد تومان نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. بیشترین افزایش سرمایه متعلق به بانک ملی با 93 هزار میلیارد ریال  و کمترین افزایش سرمایه مربوط به بانک توسعه تعاون با یک هزار میلیارد ریال است.

دو مصوبه جدید دولت برای بانک‌های دولتی3

دو مصوبه جدید دولت برای بانک‌های دولتی6