همراه با گزارش‌های فصل پاییز (4)

نوسان سودآوری در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات

11:55 - 1400/01/25
گزارش‌های مالی فصل سوم شرکت‌های گروه ماشین‌آلات و تجهیزات در شرایطی منتشر شد که عمده این شرکت پوشش متعادلی در مقیاس 9 ماهه داشته‌اند. هرچند در برخی نمادها («لابسا» و «لخزر») تعدیل منفی نسبت به پیش‌بینی قبلی قابل مشاهده است.

نوسان سودآوری در گروه ماشین‌آلات و تجهیزات8