نخستین شرکت دانش بنیان در بازار SME

11:49 - 1400/01/25
نخستین شرکت دانش بنیان در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط با قیمت 110 تومان وارد فرابورس شد.

هر سهم شرکت گز سکه با نماد «غگز» به عنوان نخستین شرکت درج شده در تابلوی دانش بنیان بازار شرکت‌های کوچک و متوسط در جریان عرضه اولیه 26 دی‌ماه یک هزار و 100 ریال کشف قیمت شد. بدین ترتیب امروز دومین شرکت معاملات خود را در بازار SME آغاز کرد.

این شرکت در گزارش 6 ماهه 95 خود به ازای هر سهم، 344 ریال زیان اعلام کرده است. گز سکه به ازای هر سهم، 678 ریال زیان انباشته تا پایان دوره دارد. پس از شرکت «پتروصنعت گامرون» که در تابلوی رشد بازار SME درج شده بود، «گز سکه» دومین شرکتی است که معاملات خود را در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط فرابورس ایران آغاز می‌کند.

گزارش فرابورس را درباره دومین عرضه شرکت‌های کوچک و متوسط در اینجا بخوانید.