مهمترین گزارش‌های اقتصادی در هفته آتی

11:48 - 1400/01/25

مهمترین گزارش‌های اقتصادی هفته پیش رو بدین شرح است:

·         دوشنبه 27 دی:

شاخص قیمت مصرف کننده ایتالیا در ماه دسامبر

تراز تجاری اتحادیه اروپا در ماه نوامبر

تولیدات صنعتی ژاپن در ماه نوامبر

 

·         سه شنبه 28 دی:

شاخص قیمت مسکن بریتانیا در ماه دسامبر

شاخص قیمت مصرف کننده بریتانیا در ماه دسامبر

شاخص قیمت تولید کننده بریتانیا در ماه دسامبر

شاحص فضای اقتصادی آلمان در ماه ژانویه

 

 

·         چهارشنبه 29 دی:

شاخص قیمت مصرف کننده آلمان در ماه دسامبر

تولیدات صنعتی ایالات متحده در ماه دسامبر

 نرخ بیکاری بریتانیا

شاخص قیمت مصرف کننده اتحادیه اروپا در ماه دسامبر

شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه دسامبر

قیمت مسکن چین در ماه نوامبر

 

·         پنج شنبه 30 دی:

میزان درخواست استفاده از بیمه بیکاری در ایالات متحده

میزان ذخایر نفت خام ایالات متحده

میزان واردات نفت خام ایالات متحده

تصمیم بانک مرکزی اتحادیه اروپا در زمینه نرخ بهره

تولید ناخالص داخلی چین در فصل پایانی سال 2016

تولیدات صنعتی چین در ماه دسامبر

 

·         جمعه 1 بهمن:

 شاخص قیمت تولیدکننده آلمان در ماه دسامبر

شاخص قیمت مصرف کننده کانادا در ماه دسامبر