دلایل توقف اعطای تسهیلات بانک‌ها

11:47 - 1400/01/25

سیاست‌گذار پولی برای متعادل کردن منابع و مصارف بانک‌ها و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، بانک‌ها را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشت‌ها و بدهی‌ها می‌کند. این در حالی است که در ماه‌های پایانی سال مصارف بانک‌ها رشد می‌کند و در برابر این رشد مصارف، منابع متناسب با آن رشد نمی‌کند زیرا بانک‌ها پرداخت‌های زیادی دارند و مشتری‌ها تقاضای بیشتری برای وصول بخشی از سپرده می‌کنند. به همین دلیل اضافه برداشت بانک‌ها در نیمه دوم سال افزایش می‌‌یابد و بانک مرکزی برای مواجهه با این پدیده محدودیت‌های جدی‌تری را برای کنترل مصارف بانک‌ها می‌گذارد. همزمان با این محدودیت مصارف، تقاضای بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های پایانی سال افزایش می‌یابد زیرا بستن حساب‌ها، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها در ماه‌های پایانی سال انجام می‌شود.

بهاء‌الدین حسینی هاشمی؛ کارشناس امور بانکی سیاست توقف فرآیند اعطای تسهیلات بانک مرکزی را مقابله با رفتار هر ساله بانک‌ها طبیعی می‌داند و بر این باور است: بسته شدن کانال پرداخت تسهیلات در برخی بانک‌های بزرگ کشور هر سال در شبکه بانکی روی می‌دهد اما این بار دو ماه زودتر اتفاق افتاده داده است.

«توقف اعطای تسهیلات بانک‌های بزرگ» یکی از موضوع‌هایی است که حسینی هاشمی با تامل و تاکید بیشتری درباره آن به بحث می‌پردازد.  

.