بیشترین شکایت سهامداران درباره چیست؟

11:46 - 1400/01/25
بیشترین شکایت‌های دریافتی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری مربوط به عدم پرداخت سود بوده است.

سنا: مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار در این‌باره می‌گوید: 2 هزارو 59 شکایت بایگانی و مختومه شده و 168 مورد در حال بررسی و رسیدگی است که تعداد شاکیان حقیقی 2 هزار و 156 و شاکیان حقوقی 71 شخص هستند.

به گفته مرتضی شهیدی، از کل شکایت‌های واصله به این مدیریت در سال جاری، یک هزار و 730 مورد در خصوص ناشران، 298 مورد درباره کارگزاران، 26 مورد مربوط به نهادهای مالی غیرکارگزار و مابقی از سایر اشخاص است.

بیشترین تعداد شکایت‌ها در گزارش‌های دریافتی مربوط به عدم پرداخت سود با تعداد 840 مورد است. این در حالی است که بر مبنای گزارش‌های منتشر شده، میانگین زمان پاسخ دهی به شکایت‌ها از ابتدای سال جاری تاکنون 27.4 روز است که در 494 مورد، از طریق استعلام از واحدهای سازمانی پاسخ دهی صورت پذیرفته و در یک‌هزار و 72 مورد از خود متشاکی درخواست پاسخ شده است.